En strålende investering for fremtiden

Facebook
Twitter
LinkedIn

I takt med økte strømpriser og kraftetterspørsel kan det lønne seg å være selvforsynt med ren og fornybar energi. En investering i solceller kvalifiserer også til Enova-tilskudd, og øker dessuten verdien på din bolig.

Å installere solcelleanlegg på hustaket kan for mange virke fjernt og overambisiøst. Samtidig vil det trolig lønne seg over tid. Sjekk om solceller kan passe for deg og din bolig! 

Antall solcelleanlegg som blir installert på private hus blir flere for hvert år som går. Stadig flere nordmenn, spredt over hele landet, velger å installere solcellepanel på eget tak. Der vi tidligere så solcellepanel installert på hytter uten vanlig strømtilgang, ser vi nå flere solcelleanlegg som er tilknyttet strømnettet, og som bidrar i landets totale strømproduksjon.

« Vi estimerer ofte at det vil ta mellom 10 til 15 år før du går i null. Deretter er det netto gevinst, i kanskje 25 år til. Det blir til slutt mange penger spart, og dermed tjent. »

Slik fungerer det 

Strømproduksjon fra solceller kan foregå på ulike måter. Noen bruker egne batterier for å spare på strømmen man produserer, i den grad man produserer mer enn man bruker. En annen måte å gjøre det på, er å være en såkalt plusskunde – som vil si at du selger strømmen til strømnettet. Når du selv trenger mer strøm enn du har produsert, kjøper du strøm tilbake. På den måten benyttes nettet som en form for batteri.